Drukuj 

Przetwarzanie czystej, bezpiecznej energii słonecznej w energię elektryczną to milowy krok w kierunku ochrony środowiska i jednocześnie perspektywa szybkiego i pewnego zysku. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczności lokalnych oraz wzrost cen energii konwencjonalnej stanowią akcelerator rozwoju branży. Dodatkowo atrakcyjną z punktu widzenia Inwestora czyni ją projekt Ustawy o OZE, który zakłada szczególne wsparcie dla sektora PV.

Wytyczne UE obligują państwa członkowskie do zmniejszenia emisji CO2 między innymi poprzez pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Polski rząd zachęca Inwestorów systemem „kolorowych certyfikatów" a zakłady energetyczne zobligowane są do zakupu czystej energii. Oznacza to, ze OZE stanowią obecnie najpewniejszą inwestycje, odporną na ewentualny kryzys gospodarczy.

W tak sprzyjającej atmosferze DuSoleil sp. z o.o. oferuje Państwu możliwość pozyskania wysokiego pasywnego dochodu w długoterminowej perspektywie. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą i zachęcamy do współpracy.