Z początkiem roku 2013 DuSoleil Sp. z o.o. realizuje inwestycje o łącznej mocy ok. 140 MW, głównie w centralnych rejonach Polski. Są to projekty w różnej fazie realizacji i o zróżnicowanej wielkości.

Reprezentacja prawno-administracyjna

DuSoleil Sp. z o.o. oferuje pomoc oraz wsparcie projektowo-prawne a także zastępstwo inwestycyjne przy realizowaniu projektów na indywidualne zlecenie Inwestora.

Gotowe projekty na sprzedaż

DuSoleil Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż projektów zlokalizowanych na terenach kraju o mocy od 1MW w różnych stadiach zaawansowania.

Tereny pod inwestycje

 

Zapraszamy osoby dysponujące gruntami do zapoznania się z warunkami DuSoleil dotyczącymi dzierżawy lub sprzedaży.