DuSoleil Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, począwszy od opracowania koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej, poprzez identyfikację i zabezpieczenie odpowiedniej lokalizacji oraz szeroko pojęte prace projektowe, aż po uzyskanie ostatniej niezbędnej decyzji administracyjnej. Spektrum naszych usług obejmuje:

  • dobór najkorzystniejszej lokalizacji i projekt koncepcyjny
  • formalno-prawne zabezpieczenie terenu
  • analiza wykonalności i rentowności przedsięwzięcia
  • wykonanie niezbędnych opracowań i raportów
  • uzgodnienia z zakładami energetycznymi
  • wykonanie projektów budowlanych i energetycznych
  • doradztwo w doborze właściwej infrastruktury technicznej
  • pozyskanie wszelkich koniecznych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i koncesji
  • wsparcie w procesie finansowania
  • audyty projektów zewnętrznych

Ofertę swoją kierujemy do Inwestorów indywidualnych oraz do klientów firmowych, instytucjonalnych i funduszy. Docelowym obszarem naszego działania są projekty o mocy minimalnej 1MW. Oferujemy zarówno gotowe projekty jak realizację inwestycji na indywidualne zlecenie Inwestora. Opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach, dzięki czemu dajemy gwarancję bezpieczeństwa i wydajności inwestycji. Jako lider branży PV w Polsce wdrażamy również rozwiązania innowacyjne, sprzyjające maksymalizacji efektywności projektu.

Reprezentacja prawno-administracyjna

DuSoleil Sp. z o.o. oferuje pomoc oraz wsparcie projektowo-prawne a także zastępstwo inwestycyjne przy realizowaniu projektów na indywidualne zlecenie Inwestora.

Gotowe projekty na sprzedaż

DuSoleil Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż projektów zlokalizowanych na terenach kraju o mocy od 1MW w różnych stadiach zaawansowania.

Tereny pod inwestycje

 

Zapraszamy osoby dysponujące gruntami do zapoznania się z warunkami DuSoleil dotyczącymi dzierżawy lub sprzedaży.